Weblapok (címlap)
Oláh Imre, volt órásmester bõven ad témát újságoknak, természetgyógyász és orvosi kollégiumoknak. Nemrégiben nagy felfedezésre jutott. Nem más Õ, mint Jézus Krisztus.
Már a teremtésnél jelen volt, sõt vele kezdõdött a teremtés.

 

 

 

 

 

 

A RÁBA-PARTI MEGVÁLTÓ

picpic

- Egy Mária jelenési helyen járó zarándok csoport fényképezte a vidéket. Két hónappal késõbb az egyik tag nézegette a fényképet és felfedezte, hogy ott az arcképem a felhõkben. És ez nem véletlen. Az Istenség így adott jelet, hogy nem akárki vagyok, tehát nem egy szélhámos, hanem Jézus. Eljött ugyanis újra a megváltás kora...

pic

Íme a fénykép, amelynek eredeti negatívja is Oláh úr birtokában van.
Ilyen képet persze kis ügyességgel bárki készíthet, de Oláh úr esküszik, hogy ez igazi.
A felhõben levõ képmást kinagyítottuk. (a szerk.)

- Bocsánat, hogy félbeszakítom. Ezt értsem szó szerint? Ön Jézus Krisztus reinkarnációja?

- Igen. Sõt, a szentháromságot is én képviselem. Ezt nagyon hosszú lenne elmagyarázni, de a jövõben az elõadásaimon ezt is el fogom mondani. Csodálatos gyógyerõt kaptam `föntrõl`, ami a `föntiek` szerint eddig még nem létezett itt a földön. Kétezer éve sem, amikor utoljára Jézusként itt voltam.

- Ezt is úgy értsem, ahogy mondta? Akkor is Ön volt itt?

- Igen. És most újra eljöttem, ahogy az meg van írva. Csodálatos kor elõtt állunk. Most jön a Szentlélek Korszaka, ami a Mennyei Jeruzsálem eljövetelét jelenti. Ez egy új csillag, egy új élettér, ahová az emberek a javarészét áttelepítjük majd. Itt van már a földön a száznegyvennégyezer igaz, akiknek az élére állok, mint az Új Csillag elsõ pápája. Erre az Új Csillagra kerül minden ember, aki megtalálja a kapcsolatot Istennel. Mindannyian kapnak majd egy láthatatlan keresztet, õk lesznek a kiválasztottak.

picpic

- Errõl a jövendölésérõl már olvashattunk. Mikor is lesz a nagy esemény?

- 2001 december 31-én éjfélkor.

- És mi történik a többiekkel?

- Éjfélkor egy bizonyos idõre megdermed majd mindenki a Földön. A kiválasztottakat fizikai testükkel evakuáljuk az Új Földi Paradicsomba. A többiek itt maradnak.

- És észreveszik majd, hogy mi történt?

- Igen, mert bizonyos családok kettéválasztódnak. Személyek fognak eltûnni. A maradókra pedig válogatott csapások várnak. Éhínség és betegségek.

- És ezt honnan tudja ilyen bizonyossággal?

- Ezt a megbízást kaptam az Istenségtõl. Ennek a levezénylése a feladatom. Egyébként, tudta, hogy nem csak a Földön van följelentés?

- ??

- Engem pl. egy tahiti gyógyító jelentett fel, hogy én az Istenségre hivatkozom és nem hozzá tartozom. Ezért egy óriási vizsgálaton mentem keresztül. Az életem filmjét tizenegyszer pörgették végig. Mindenrõl be kellett számolnom, és végül arra jöttek rá, hogy ilyen õszinte, nyitott lélekkel még nem találkoztak. Ezek alapján Õk is elismerték, hogy tõlük származom. Mert ezt Õk sem tudták bizonyosan. És hivatalosan is hozzájárultak, hogy Istenre hivatkozva gyógyíthassak - így kaptam meg a gyógyítás szentségét.

- Kik azok az Õk?

picpic

- Hát az Istenség. Most nagy az Öröm ott. Mert megtaláltak. És várnak vissza.

- Hol lakik az Isten?

- Ezt is hosszú lenne elmagyarázni... na jó, elmondom... valójában a Napban. Fénylényként. Õk adták az én hatalmamat, tõlük kaptam a megbízást. Így óriási a kisugárzásom. Az én imám olyan, mintha egyszerre milliárd ember imádkozna, tehát közben a tömegek csodálatosan gyógyulnak. Még a hitetlenek is. És bármilyen távolságban lehet a beteg.

- Bocsánat, de a természetgyógyászatot szabályozó törvény szerint Ön a `gyógyítás` szót ki sem ejthetné a száján.

- Valóban. Én imával segítek az egészségen. Már kijavítottam a szórólapjaimat, prospektusaimat is. Mégis ki van akadva az orvostársadalom, fõleg az ateisták. Kérem, azt nekem senki se akarja megtiltani, hogy imádkozzam. Erre igény van. Hogy közben gyógyulnak az emberek, azt nem lehet betiltani. És egyébként sem nagy összegekrõl van szó. Kettõszázötven forint a kezelés egy napra. Húsz napot kell egyben fizetni, tízet ingyen kap a beteg, ötezer forint egy hónap. De ez bármikor le is állítható, sõt, mindenkivel aláíratok egy papírt, hogy az orvosi kezelést el ne mulassza. Ezért nem értem az orvosok fölindulását. Én a virológiát egészen más pályára tudnám terelni. Azonnal meglenne minden új vírus ellenszere.

picpic

- És miért nem teszi?

- Mert Magyarországon élek. És itt nem lehet érvényesülni. Magyarországon kikiáltottak fõkuruzslónak - csak mert csodák történnek. Ha azt mondanám, hogy boszorkány vagyok, akkor mûködhetnék - csak adóznom kellene. A boszorkányok... küldhetnek átkot, rontást, betegséget..., az anyóst meg lehet ölni... kérem ez mûködik. És az a sajnálatos, hogy sokak szerint én vagyok a fõkuruzsló, miközben én ezeknek vagyok az ellenszere.

- És bizonyítani is tudja amit mond?

- Hát persze. Mindenfelé csodálatosan gyógyulnak a betegek.

- Zárójelentés vagy valami hasonló?

- Á, azt nem adják ki az orvosok. De ettõl függetlenül a betegek gyógyulnak.

- Hány emberrel tart kapcsolatot?

- Hát... nehéz meghatározni... több száz, esetleg ezer... nem tudom szám szerint... Postán érkeznek a befizetések, minden nyugta le van könyvelve...

- Akkor tudnia kellene a számot. Egyébként is, Ön addig nem imádkozik, amíg meg nem érkezik a befizetés - ha jól olvastam az ismertetõjét.

picpic

- Az irodán regisztrálva vannak. Most biztos sokan azt kérdezik, hogy honnan tudom, mikor kell kezdeni a kezelést, ha aznap még nem volt a postás. Hát Isten mindent tud. Kérem, ezt angyalok intézik. Odafönn is megvan nekem a nyilvántartás. Hiába mondja valaki, hogy föladta a pénzt, Isten tudja, hogy nem adta föl. De ha föladta, akkor öt órakor már várhatja is a kezelést.

- Magyarán, az ima addig nem is hat, amíg valaki nem fizet?

- Addig nem. De ez nem is mehet másként. Én járom az országot, az elõadásom mindenhol ingyenes. Ezt azért csinálom, hogy a szegényebb rétegekhez is eljussak. És ez óriási költség. A múlt hetekben egymillió forintba kerültek csak a hirdetések. A terembérlet is ötven-hatvanezer forint. Aztán az útiköltség... De szétszedik a kultúrházakat, mert tömegek jönnek, és tömegek gyógyulnak. És mégis az anyagiaktól van mindenki kiakadva. Pedig mi törvényes keretek között végezzük a munkát. Az Oláh Bt. három éve be van jegyezve a cégbíróságon, azóta harminc millió forintos forgalmat bonyolítottunk le, és rendesen fizetjük az adót. Az egyházak imádkozhatnak, az Oláh Bt. nem? Szektorsemlegesség van. Ez egy szolgáltatás, aki igénybe akarja venni, annak be kell fizetni a kettõszázötven forintot.
Hadd mondjak még valamit. Nincs az országban még egy ember, aki ekkora tömegeket képes megmozgatni, mint Oláh Imre. Se Horn Gyula, se senki.

- Elég sok haragosa és ellensége lehet.

- Abban nincs hiány. De az jó jel, ha sok a haragos. Akkor valami megmozdult.

- Miket szoktak mondani Önnek, miket szoktak a fejéhez vágni?

- Különösebb dolgokat nem.

- Én másként tudom... az a legfinomabb vád, hogy Ön csaló, szélhámos és elmebeteg.

- Van elmeorvosi vizsgálatom. Semmi bajom nincsen. Kimagasló IQ-val rendelkezem. Nyugatról is beszereztem egy elmeorvosi vizsgálatot.

picpic

- Gondolom akik tudják, hogy Ön nem elmebeteg, azok állítják, hogy csaló.

- Azért mert nem találkoztak még ilyen eredményekkel, mert nem éltek kétezer évvel ezelõtt, és így nem emlékezhetnek arra, hogy akkor hogyan gyógyítottam. Egyébként akkor is így neveztek. Csalónak, szélhámosnak... Sõt, akik meggyógyultak, a kereszt alatt még azt kiabálták, hogy keresztre vele. Ilyenek az emberek. Sajnos. És nem javultakazóta, hanem romlottak.

pic

szöveg: Eöri Szabó Zsolt
kép: Varga Tibor

(c)1998 doc.stúdió